OGLAS ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT/ICA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE – KOORDINATOR/ICA PROJEKTA ENJOYHERITAGE

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za proračunske korisnike – koordinator/ica projekta ENJOYHERITAGE 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu VIŠE OPIS POSLOVA   

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Ozlja

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine” br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), čl. 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora (”Službeni glasnik Grada Ozlja  broj 5/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 340-03/17-01/23, … Read More

Natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž) – DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Temeljem čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) te čl.28 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (m/ž) odgojitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odgojiteljice na rad VIŠE  

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina … Read More

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih površina na području Grada Ozlja

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora (Službeni glasnik Grada Ozlja  broj 5/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 406-09/17-01/03, URBROJ: 2133/05-02-17-1 … Read More

OGLAS ZA radno mjesto pomoćnog komunalnog radnika – 2 izvršitelj/ica

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme od mjesec dana u Vlastiti pogon Grada Ozlja na radno mjesto pomoćnog komunalnog radnika – 2 izvršitelj/ica … Read More

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Grad Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj – jedan izvršitelj/izvršiteljica … Read More

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA – GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o knjižnicama (105/97, 05/98, 104/00 i 69/09), članka 22. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj i čl. 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj  raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno … Read More

OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za proračunske korisnike – koordinator/ica projekta ENJOYHERITAGE

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog  odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za proračunske korisnike – koordinator/ica projekta ENJOYHERITAGE 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu VIŠE OPIS POSLOVA  OBAVIJEST