NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Grad OzaljNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18- pročišeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj VIŠE…

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 IZVRŠITELJ/ICA

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto: – viši referent – … Read More

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MUZEJSKI PEDAGOG – ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, raspisuje NATJEČAJ za popunu sljedećeg radnog mjesta: Muzejski pedagog – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme VIŠE…

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj VIŠE… Opis poslova

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina … Read More

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA u vlasništvu Grada Ozlja

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. i 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/16), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi ODLUKU o raspisivanju javnog … Read More

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA

Branka Maliceventi, Natjecaji, Novosti

diploma

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (”Službeni glasnik” grada Ozlja 6/16) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja VIŠE… Stipendije_ZAHTJEV-2018.-2019. – A nadareni učenici i studenti Stipendije_ZAHTJEV-2018.-2019. – učenici i studenti slabijeg socio-ekonomskog … Read More