Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 87/08, 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj VIŠE… Opis poslova

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina … Read More

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA u vlasništvu Grada Ozlja

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. i 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/16), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi ODLUKU o raspisivanju javnog … Read More

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA

Branka Maliceventi, Natjecaji, Novosti

diploma

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (”Službeni glasnik” grada Ozlja 6/16) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja VIŠE… Stipendije_ZAHTJEV-2018.-2019. – A nadareni učenici i studenti Stipendije_ZAHTJEV-2018.-2019. – učenici i studenti slabijeg socio-ekonomskog … Read More

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž) DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene 29. 8. 2018. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, 47280 Ozalj, OIB 36389970954, objavljuje … Read More

N A T J E Č A J za radno mjesto Dokumentarist

Alen VrbosNatjecaji

Na temelju članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj,  raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto Dokumentarist VIŠE…

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnih prostora

Alen VrbosNatjecaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/18-01/03, URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 23. svibnja 2018. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje N … Read More

PONIŠTENJE OGLASA DOKUMENTARISTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Zavičajni muzej Ozalj donio je odluku da se poništava oglas za radno mjesto dokumentarista u Zavičajnom muzeju Ozalj, raspisan 7. svibnja 2018. god. s obzirom na odredbe vezane uz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Zavičajnog muzeja Ozalj. VIŠE…