SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE – KOLODVORSKA CESTA- SPOJ KRIŽANIĆEVA -PODUZETNIČKA ZONA

Alen VrbosJavna nabava

Sadržaj dokumenata za prethodno savjetovanje Obrazac sudjelovanje javnosti za sudionike Dokumentacija o nabavi TROŠKOVNIK Projektna dokumentacija: Tekstualni dio Situacija zahvata na kopiji katastarskog plana Pregledna situacija Građevinska situacija Uzdužni profil Normalni poprečni profili Izvješće  Alen Vrbos  /04/12/2017/

Odluka o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

adminJavna nabava

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka  2. Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 4/04, 2/12, 4/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja … Read More

Registar Ugovora

adminJavna nabava

Sukladno članku 21. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/2013), Grad Ozalj objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na svojoj Internet stranici. Registar ugovora možete preuzeti putem linka u nastavku: Registar_ugovora