ozalj-grbObilježje Grada Ozlja definirano je Odlukom o grbu i zastavi Grada Ozlja.

Opis grba: U trokutastom-srcolikom štitu u crvenom žuta otvorena kula u pratnji, desno srebrni ključ, lijevo srebrni srp.

Izvornik grba čuva se u Hrvatskom državnom arhivu.

Opis zastave: Zastava je jednobojne žute boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb grada obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom.

Zastava se čuva u zgradi Grada Ozlja u Gradskoj vijećnici.