Ozalj

Smještaj: SZ Hrvatska

Županija:  Karlovačka

Zemljopisna širina i dužina: (Š) 45 36,782 (D) 15 28,979 – centar Ozlja

(Š) 45 35,541 (D) 15 24,835 – Vodenica

(Š) 45 35,541 (D) 15 24,835 – Sv. Gera

Broj stanovnika (popis 2011.): 6.837
Gustoća naseljenosti (popis 2011.): 38,11 stanovnik na km2

Površina:   179,4 km2

Rijeke: Kupa, Dobra

Količina oborina: od 1000 do 1400 mm

Najviši vrhovi: Vodenica 537 mnv, Sveta Gera 1178 mnv

Zaštitnik: Sveti Vid

Prvi spomen grada: 1244. godine

Status grada: 1996. godine

MB: 2710498

OIB: 45123683624
IBAN: HR3224020061831500005

 

Dan grada:  30. travanj

– Obilježava se pogibija grofa Petra Zrinskoga
i kneza Frana Krste Frankopana iz 1671. godine

Gradonačelnica: mr. sc. Gordana Lipšinić