Uređenje i adaptacija školskih prostora tijekom ljetnih praznika

adminNovosti

U školi se tijekom ljetnih praznika radilo na uređenju i adaptaciji prostora u cilju veće sigurnosti i udobnosti za sve koje u njoj borave.
U svlačionicama i sanitarnim prostorijama uz sportsku dvoranu postavljene su nove pločice i vodovodne instalacije, a na krovištu sportske dvorane i pratećih prostora izvršen je projekt Energetska obnova krova na školskoj sportskoj dvorani kojim su azbestne ploče zamijenjene novim i za zdravlje sigurnijim materijalom po projektu, a osigurana je i energetska učinkovitost dvorane izolacijom koja je postavljena radi uštede na energentima za grijanje.

Na kraju hodnika u prizemlju i na katu izgrađeno je novo  stubište i napravljen još jedan požarni  izlaz prema projektu Rekonstrukcija i adaptacija građevine radi osiguranja pristupačnosti, kako bi se učenici i zaposlenici škole u slučaju opasnosti mogli evakuirati u što kraćem roku.

Za sve  projekte financijska sredstva je osigurao osnivač škole – Karlovačka županija, na čemu im zahvaljujemo.

Škola je  promijenila  i izgled okoliša, jer su posječena stara stabla koja su rasla preblizu same  zgrade i prijetila oštećivanju  zgrade u slučaju rušenja od jakog vjetra, a učenici će ove školske godine posaditi nova mlada stabla prema savjetu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te će učenici naše škole ostvariti suradnju sa studentima Šumarskog fakulteta i steći nova znanja.