Sanirano klizište u Vrškovcu

adminNovosti

vrskovacGlavni uzroci pokretanja klizišta su podzemne vodekoja ove godine pamtimo u velikome broju.

Saniran je poljski put koji spaja Vrškovac i Cerje Vivodinsko. Radove je izvodio  GMTT Lešćanec.