Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u naselju Vrhovac u završnoj fazi

Branka MalicNovosti

1Radovi na projektu “Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području grada Ozlja” u naselju Vrhovac su u završnoj fazi te se izvode zadnje pripreme za primopredaju i tehnički pregled.

Projekt je financiran u iznosu od 3.291.205,00 kuna (85% potpora EU i 15% potpora RH)  kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2.„ Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Rekonstruirano je ukupno oko 3.000,00 metara nerazvrstane ceste zajedno sa pripadajućim objektima oborinske odvodnje te su tako poboljšani uvjeti prometne povezanosti i sigurnosti naselju Vrhovac.

Radove je izveo obrt Mežnar građevinske usluge iz Duga Rese.

IMG-3d486f99cab81e41c7acc7a79490c321-VIMG-464ecf763ae63f3f499fb6aef66b93da-VIMG-ac7c02062b9a615f7f89d0f725c06d2e-VIMG-f9850735a0dd029b06fab742d3c214d0-V