ODLUKA O ZABRANI SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Grad OzaljNovosti

Radi vrlo suhog vremenskog perioda i suhe vegetacije uslijed čega je moguće doći do velikih
požara otvorenog prostora, a na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke Županije Župan
donosi: Odluku o zabrani svakog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru Karlovačke Županije u periodu od 01.03.2019. do 01.04.2019. godine.
VIŠE…