OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2016

Branka Maliceventi, Natjecaji, Novosti

natjecaj

Prema Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za predlaganje programa Javnih potreba Grada Ozlja u 2016.godini Gradonačelnica Grada Ozlja je objavila 2. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata u 2016.godini.

Natječaj je otvoren do 6.studenog 2016.godine.

Ukupan okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje kriterijima i uvjetima Natječaja iznosi 109.000,00 kn

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Ozlja

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na slijedeću adresu:
Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj uz naznaku “Natječaj za javne potrebe Grada Ozlja 2016 – ne otvarati”

Natječajna dokumentacija:

1. Javni natječaj

2. Upute za prijavitelje

3.Opis programa

4. Financijski plan programa

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Obrazac životopisa voditelja programa

7. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka

8. Izjava o partnerstvu (ukoliko postoje partneri)

9. Kontrolni popis

10. Obrazac OPIS završno

11. Obrazac PROR-POT