OBJAVA BIRAČIMA o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora

Alen VrbosNovosti

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (“Nardone novine” broj 144/12 i 105/15), donosi: 

Objavu biračima