Radno vrijeme reciklažnog dvorišta

Branka MalicNovosti

Podsjećamo naše građane da bez naknade mogu odložiti oko tridesetak vrsta otpada u našem reciklažnom dvorištu u Ozlju, Kolodvorska 29. između ostalog: odjeću, tekstil, plastiku, plastičnu ambalažu, staklo, staklenu ambalažu, papir i karton, papirnu i kartonsku ambalažu, električnu i elektroničku opremu, baterije, akumulatore, otpadne gume, ulja i niz drugih vrsta otpada.

Za korištenje usluge reciklažnog dvorišta potrebno je kod dolaska dati na uvid potvrdu o plaćenim uslugama za odvoz komunalnog otpada i osobnu iskaznicu nositelja usluge. Sav otpad koji se predaje u reciklažno dvorište mora biti odvojen po vrstama otpada.

Reciklažno dvorište možete koristiti svaki radni dan od 7,30 do 15,00 sati, srijedom od 8,00 do 16,00 i svaka prva subota u mjesecu od 8,00 do 15,00 sati.

20180407_11413820180407_11414920180407_11415220180407_120154