Nastavlja se Program potpora poljoprivredi Grada Ozlja u 2019. godini

Branka MalicNovosti

poljoprivreda (002)Nakon značajnih povećanja iznosa namijenjenog poljoprivredi u Proračunu i velikog zanimanja ozaljskih poljoprivrednika, nastavlja se Program potpora poljoprivredi Grada Ozlja u 2019. godini.

Tijekom prošle godine sva sredstva za poljoprivredu su utrošena i sve je veći broj korisnika. U ukupnom iznosu 700.00,00 kn nalazi se 24 mjere dostupne kroz 2019.godinu korisnicima koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Ozlja. Limit po pojedinom korisniku je 25.000,00 kn, a kompletan program nalazi se na poveznici OVDJE .

Novosti u Programu u odnosu na prethodnu godinu su sljedeće:

– korisnik Potpore mora obavljati poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području Grada Ozlja, neovisno o prebivalištu. Time se omogućuje poticanje i uključivanje većeg broja poljoprivrednika u Program.

– zahtjevu za potporu za sufinanciranje nabavke mehanizacije potrebno je priložiti presliku Zahtjeva za potporu od APPRRR, zadnji dostupan, ne stariji od 1 godine. Time se osigurava zadovoljavanje kriterija koje postavlja APPRRR i omogućuje kvalitetnija raspodjela subvencija.

– uvodi se potpora za mlade poljoprivrednike u iznosu 10.000,00 kn. Odluku o potpori donose članovi Povjerenstva za ocjenu zahtjeva za potporu na temelju unaprijed utvrđenih kriterija, uz predočenje tražene dokumentacije (Poslovni plan, potvrdu da je obveznik socijalnih doprinosa RH, potvrdu o ekonomskoj veličini gospodarstva). Prihvatljivi korisnici su osobe mlađe od 40 godina koje su u trenutku podnošenja zahtjeva registrirane kao nositelji gospodarstva najdulje 3 godine.

– uvodi se mjera potpore za mlado gospodarstvo – sufinancira se dodatno 10% dokumentiranih troškova svim gospodarstvima kojima je nositelj mlađi od 40 godina, u ukupnom iznosu do 2.500,00 kn po korisniku.

– uvodi se mjera unapređenja poljoprivrede u suradnji sa Karlovačkom županijom za sufinanciranje troškova sjenaže za mliječne krave. Dodjeljuje se korisnicima za nabavku plastične folije za bale za spremanje sjenaže u iznosu 50% po dostavljenom računu dobavljača, najviše do 1.000,00 kn po korisniku. Grad Ozalj sudjeluje sa 50% iznosa, a drugi dio subvencionira Karlovačka županija. Time se iznos namijenjen za ovu mjeru povećava na 30.000,00 kn, a i dalje u omjeru 50% Grad Ozalj i 50% Karlovačka županija.

– uvodi se nova mjera Potpore za razvoj seoskih gospodarstava – opremanje objekata za izravnu prodaju vlastitih proizvoda, uz povećanje postotka sufinanciranja na 50% dokumentiranih troškova. Radi se o povećanju zbog sufinanciranja unificirane oznake (ploče) s podacima o proizvodima koji se prodaju na gospodarstvu. Pripremu za izradu ploče osigurava Grad Ozalj. Na taj način se ujednačava i bolje komunicira prodaja na cijelom području, a proizvođači se kvalitetnije prezentiraju.

Također, nastavlja se suradnja sa Parkom prirode Žumberak-Samoborsko gorje, oko održavanja travnjaka Natura 2000. Grad Ozalj i u 2019. godini izdvaja 20.000,00 kn za održavanje 15 travnjačkih površina unutar granica Parka.