NAJAVA- Predstavljanje potpora poduzetnicima Ozalj 14.3.2019.

Grad OzaljNovosti

Predstavljanje potpora razvoju poduzetništva na području Grada Ozlja za 2019. godinu organizirano je u četvrtak, 14.3. u Gradskoj vijećnici, Kurilovac 1 – od 17:00 sati.

Gosti na predstavljanju su FINA i Karlovačka banka.

Novosti vezane za e-Račun i e-Arhiv predstavit će Viktor Obrol. KARLOVAČKA BANKA d.d. će poslovnom subjektima sa područja Grada Ozlja prezentirati svoju ponudu proizvoda i usluga.

Informacije o novim mjerama iz Programa potpora poduzetnicima na području Grada Ozlja predstavit će Toni Šarić, viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte Grada Ozlja.

***
e- Račun je servis za razmjenu elektroničkih računa između dobavljača i kupaca u B2B segmentu. Servis omogućuje razmjenu e-računa i sa obveznicima javne nabave, u skladu s EU normom EN 16931. što je sada aktualno i osobito interesantno kako obveznicima javne nabave tako i svima onima koji šalju račune s osnove javne nabave. Kako se radi o elektroničkom računu onda se na taj dio prirodno naslanja i usluga elektroničkog arhiviranja dokumenata, prvenstveno e-računa i njihovih priloga, jer je iste sukladno Zakonu o računovodstvu u izvornom obliku potrebno čuvati najmanje 11 godina. Osim e-računa moguća je naravno pohrana i sve druge dokumentacije, bilo da je nastala elektronički ili je skenirana i pohranjena u e-Arhiv radi lakše manipulacije.
poduzetnistvo19