JAVNI POZIV za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga grada Ozlja za 2019. godinu

Branka MalicNovosti

Temeljem članka 48. I  članka 76. Zakona o športu (NN 85/15 ),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 21. prosinca 2018. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga grada Ozlja za 2019. godinu
VIŠE

Izvještajni list – klubovi
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Podaci o članicama ZŠUGO