JAVNI POZIV: PRIJAVITE GRAĐEVINE KOJE SADRŽE AZBEST

Grad OzaljNovosti

Grad Ozalj poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad. Grad Ozalj podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) te ih je obvezan dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema navedenom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti zatražene podatke, a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. Rok za prijavu je 15. ožujak 2019. godine dostavom prijavnog obrasca – „Prijava građevina u kojima se nalazi azbest na području Grada Ozlja“.

Obrazac za prijavu-AZBESTNE PLOČE

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

osobno u Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj
poštom na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj
elektroničkim putem na e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr
Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik / korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom jer pravilnim i savjesnim gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i našeg zdravlja. Odgovor na pitanje što je azbest potražite na mrežnim stranicama http://www.fzoeu.hr/