JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU

Branka MalicNovosti

Na temelju čl. 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 701/17) i članka 1. stavka 2. Uredbe o  kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), te čl. 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA
JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU
VIŠE…

Godišnji plan Ozalj 2019

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac za male potpore

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac izjave o partnerstvu

Kontrolni popis dokumenata

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

Zahtjev za isplatu sredstava

Opisno izvješće realiziranog programa