Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja

Branka MalicNovosti

savjet mladih

Temeljem članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 5/14.) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ozlja objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Ozlja

Obrazac za podnošenje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Ozlja
IZJAVA o prihvaćanju kandidature – Savjet mladih