Besplatni udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva

Branka Maliceventi, Novosti

besplatni-udzbenici1

Odlukama Gradskog vijeća Grada Ozlja, Grad Ozalj će svim učenicima osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja osigurati besplatne udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva u školskoj godini 2018./2019..

Učenike Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva dočekat će na klupama prvog dana škole, dok za ostale osnovnoškolce s prebivalištem na području Grada Ozlja, a koji ne pohađaju Osnovnu školu „Slava Raškaj“ Ozalj roditelji i skrbnici ostvarit će pravo na 100% financiranje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva putem zahtjeva za povrat sredstava u Gradu Ozlju.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti na broj telefona 731 400, Lidija Bošnjak, pročelnica ili Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun i financije

Više u Odlukama Gradskog vijeća:
Odluka o financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./19.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva za učenike osnovne škole s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./2019.