NATJEČAJ za radno mjesto – viši referent za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto:

– viši referent za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

OPIS POSLOVA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

VIŠE

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA