Na području Grada Ozlja osnovana su 24 mjesna odbora koji omogućuju neposredno sudjelovanje grada na u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Najveći mjesni odbor je Ozalj. 
Mjesni odbor je pravna osoba.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Popis predsjednika Mjesnih odbora: 2014. 2017.  OTVORI

Popis predsjednika Mjesnih odbora: 2009.-2013. OTVORI

Popis predsjednika Mjesnih odbora: 2006.-2009. OTVORI