Sanacija klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja

adminJavna nabava

Grad Ozalj objavio je dana 26.10.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja čija je procijenjena vrijednost 695.000,00 kuna bez PDV-a, broj 2015/S 002-0033945; rok za dostavu ponude 13.11.2015. do 14:00 sati.