Odluka o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

adminJavna nabava

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka  2. Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 4/04, 2/12, 4/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 19. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine donosi

O D L U K U
 o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području Grada Ozlja

Poništenje natječaja