KOSOVSKA DELEGACIJA POSJETILA OZALJ

Branka MalicArhiva obavijesti

3

U duhu otvorene suradnje s Gradom Ozljem, a na poticaj  Ministarstva poljoprivrede RH , jučer je naš grad posjetila delegacija općine Orahovac s Kosova.   Općina Orahovac je površinski veća za 100-tinjak kilometara od Ozlja, ali ima preko 10 puta više stanovnika, cca 70.000. To je kraj s najjačom poljoprivredom na Kosovu, gotovo 90% poljoprivrede Kosova, a prevladava uzgoj vinove loze i povrtnih kultura, naročito paprike. Općina je vrlo uspješna u privlačenju sredstava iz pretpristupnih fondova EU. U tom smislu je potpisana „Izjava o namjeri uspostave suradnje između grada Ozlja i općine Orahovac“. Uz predstavnike grada, zalog za to s ozaljske strane je potpora našeg mladog znanstvenika, dr.sc. Domagoja Stupića, docenta na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i predsjednika Gospodarske komore Karlovac, dr.sc. Zlatka Kuzmana, koji su dočekali goste i proveli s njima sadržajan dan.

Delegacija

  1. Idriz Vehapi, gradonačelnik Općine Orahovca
  2. Bekim Hoxha, direktor Odjela za vinogradarstvo i vinarstvo, Ministarstvo poljoprivrede Republike Kosova
  3. Avdullah Kryeziu, direktor Uprave za ekonomiju, razvoj i turizam – Općina Orahovac
  4. Haziz Krasniqi, šef Ureda za informiranje – Općina Orahovac
  5. Petra Badovinac,voditeljica Službe za međunarodnu suradnju, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske


3
415