Ured

PDF Izvješće gradonačelnice u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

PDF Izvješće gradonačelnice u periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

PDF Izvješće gradonačelnice u periodu od 01.siječnja do 03. lipnja 2021. godine te od 04.lipnja do 30. lipnja 2021. godine

PDF Izvješće gradonačelnice u periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

PDF Izvješće gradonačelnice u periodu od 01.siječnja do 30. lipnja 2020. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 01. srpnja do 31.prosinca 2019. godine

PDF Izvješće o radu-gradonačelnice u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. sječnja do 30. lipnja 2017. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. sječnja do 30. lipnja 2016. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

PDF Izvješće o radu gradonačelnice u periodu od 1. sječnja do 30. lipnja 2015. godine

PDF Izvješće o radu pročelnice JUO odsjeka Grada Ozlja za 2015. godinu

PDF Izvješće o radu pročelnice JUO upravnih odjela Odsjeka Grada Ozlja za 2014. godinu


Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Gradonačelnica Grada Ozlja, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, donosi

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2023. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2022. godinu

Izmjene Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2021. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2021. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2020. godinu

Izmjene Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2018. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2016. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2019. godini

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2018. godini

Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2016. godini