Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja,  Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, objavljuje

Natječaj za zakup – Adrenalinski park Ozalj

OBRAZAC

Više na: https://www.tzp-kupa.hr/turisticka-zajednica/2022/06/09/natjecaj-za-zakup-adrenalinski-park-ozalj/