Statut Grada Ozlja

KLASA: 012-03/20-01/01/ URBROJ: 2133/05-01-20-02
Ozalj, 26. svibnja 2020. godine
Na temelju članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 1/20), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj 5. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2020.g., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Ozlja.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Ozlja obuhvaća Statut Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/09) te njegove izmjene i dopune objavljene u ”Službenom glasniku” Grada Ozlja broj 1/13, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst i 1/20.
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost
Nada Diković, dr.med.vet.

Statut Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 1/20


Statut Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 1/18


Statut Grada Ozlja 7/13 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 2/13

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 1/13


Statut Grada Ozlja 5/09