Kategorije
Novosti

Seminar – „Uloga DMK u urbanom, kreativnom i edukativnom turizmu Zagreba“

Održan je seminar na temu „Uloga DMK u urbanom, kreativnom i edukativnom turizmu Zagreba“ na kojem je bila prisutna gradonačelnica Grada Ozlja.

Urbani i kulturni elementi svakog grada čine izvrsnu podlogu za razvoj turističkih proizvoda.

Cilj projekta UNPAH-a je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz nove proizvode kulturnog, kreativnog i urbanog turizma za nova tržišta s naglaskom na jačanje destinacija i posebnim naglaskom na očuvanju kvalitetnih prostora hrvatskih gradova.

VIŠE…