Radna tijela

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije. Odbori imaju predsjednika/cu i četiri člana/ice, a komisije predsjednika/cu i dva člana/ice.

Odbor i komisije u sastavu Gradskog vijeća


Popis odbora i komisija i njihovih članova

 • MANDATNA KOMISIJA
  • Nada Diković – predsjednica
  • Stjepan Basar – član
  • Damir Vergot – član
 • ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
  • Boris Guštin – predsjednik
  • Matija Blažun – član
  • Stjepan Bakarić – član
  • Igor Grgić – član
  • Josip Marković – član
 • ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
  • Nada Diković – predsjednica
  • Alenka Crljenica Tržok – članica
  • Martina Benković – članica
  • Hrvoje Zoretić – član
  • Kristina Bakin Mlačak – članica
 • ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE
  • Damir Vergot – predsjednik
  • Mirjana Marković – članica
  • Gordana Basar – članica
  • Boris Guštin – član
  • Gordana Lipšinić – članica
 • ODBOR ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
  • Marijan Cabor – predsjednik
  • Nikola Čulig – član
  • Elvis Šoštar – član
  • Alen Vladić – član
  • Zdravko Guštin – član
 • ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
  • Stjepan Zoretić – predsjednik
  • Josip Stupić – član
  • Robert Diković – član
  • Gordana Basar – članica
  • Lidija Cvitak – članica
 • ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
  • Marina Rendulić – predsjednica
  • Biserka Vranić – članica
  • Martina Bogović – članica
  • Željko Pilat – član
  • Ines Jalševac Pećarić  – članica
 • ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO
  • Darko Goršćak – predsjednik
  • Igor Grgić – član
  • Sabina Angelina Latin – članica
  • Zdenko Zoretić – član
  • Alen Bošnjak – član
 • ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINU
  • Katarina Guštin – predsjednica
  • Anđelko Vuljanić – član
  • Zdenka Stupić – članica
  • Robert Lukač – član
  • Marijan Jurčin – član
 • ODBOR ZA TURIZAM
  • Snježana Kovač – predsjednica
  • Ivan Frlan – član
  • Alen Pečaver – član
  • Ivana Tomak Marković – članica
  • Željko Juriša – član
 • ODBOR ZA UMIROVLJENIKE
  • Dane Ugarković – predsjednik
  • Stjepan Diković – član
  • Miro Rađenović – član
  • Ljubica Mojčec – članica
  • Marta Živković – članica
 • ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
  • Matija Blažun – predsjednik
  • Stjepan Lipšinić – član
  • Alma Starešina – članica
  • Martina Hrestak – članica
  • Ivana Žganjer Sudac – članica
 • ODBOR ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA
  • Robert Lukač – predsjednik
  • Darko Goršćak – član
  • Željko Vuljanić – član
  • Marijan Lončarić – član
  • Mijo Kirinčić – član
 • ODBOR ZA ŠPORT
  • Josip Marković – predsjednik
  • Domagoj Črep – član
  • Nikola Furjanić – član
  • Ladislav Pečaver – član
  • Đovani Klanfar – član.

RADNA TIJELA VIJEĆA

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije.

Odbori imaju predsjednika i četiri člana, a komisije predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana razrješenja dužnosti, odnosno najduže do  isteka mandata saziva Vijeća.

Predsjednika i ostale članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika, iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području Grada po načelu stručnosti, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

Članovi Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje biraju se isključivo iz redova vijećnika.

Predsjednik i članovi ostalih odbora mogu se zbog potrebe stručnosti birati i izvan redova vijećnika.