Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – Ozalj

Zapisnik o primopredaji dužnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska-Ozalj

Registar ugovora – 18.01.2022.

Registar ugovora – 02.03.2021.

Procedura o načinu vođenja evidencije ugovora i njenom sadržaju

Obavijest po radi postupka provedbe javne nabave

Izvještaj o radu za 2021. godinu

Procedura o blagajničkom poslovanju

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

_____________________________________________________

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće – Povjerenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

_____________________________________________________

ZAKONI

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o ustanovama

_____________________________________________________

ZAHTJEVI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak dokumentacije

_____________________________________________________

ODLUKE

Odluka o utvrđivanju prava i obveza osnivača POU

_____________________________________________________

PLANOVI

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Plan rashoda i izdataka 2022.-2024.

Financijski plan nabave za 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

_____________________________________________________

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

_____________________________________________________

STATUT

Statut Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj (18.03.2022.)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj (18.03.2022.)

_____________________________________________________

III. Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

II. Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

Statut POU Katarina Zrinska-Ozalj – pročišćeni tekst

Statut POU Katarina Zrinska-Ozalj

Izmjene i dopune Statuta POU Katarina Zrinska-Ozalj

_____________________________________________________

PRAVILNICI

Pravilnik o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Pou Katarina Zrinska-Ozalj

Nacrt pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva POU Katarina Zrinska-Ozalj

_____________________________________________________

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj- 18.03.2022.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj – 18.03.2022.

_____________________________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada POU Katarina Zrinska-Ozalj – 19.lipnja 2020.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – 07.rujna 2017.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu – 03. travnja 2017.

_____________________________________________________

Pravilnik o zaštiti na radu

_____________________________________________________

Donacije 01.01.-31.12.2020. godine