Proračun

UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2022. – 2024.


UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2021. – 2023. godine


Izmjena i dopuna Uputa za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2020. – 2022. godine

UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2020. – 2022. godine


UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2019. – 2021. godine


UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2018. – 2020. godine


UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2017. – 2019. godine


UPUTE za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2016. – 2018. godine


NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.

NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.

NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

NACRT PRORAČUNA – Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.


Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinuPDF WORD

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu –  PDF WORD

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu


Odluka o preraspodjeli sredstva u Proračunu Grada Ozlja za 2021. godinu (23/07/2021)

Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu

Odluka o II preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu

Odluka o III preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu

Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu


Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu – PDF, WORD

Odluka o I. izmjenama Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu – PDF, WORD

Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu – PDF, WORD

Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu  – PDFWORD

Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu  – PDF, WORD

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu –  PDF, WORD

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu – PDFWORD

Odluka o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu  – PDFWORD