Kategorije
Novosti

Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja objavljuje Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016.godinu (“Službeni glasnik”Grada Ozlja 5/15).

U ovoj godini ukupno 200.000 kn odobreno je za potpore fizičkim i pravnim osobama koje traže potporu na području Grada Ozlja.

Mjere su podijeljene u 4 skupine:

-Unapređenje biljne proizvodnje

-Projektna dokumentacija

-Kapitalna ulaganja

-Unapređenje sektora stočarstva

Zahtjevi za potpore dostavljaju se do 15.studenog 2016. Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu, uz dodatnu dokumentaciju koju preuzmite na linku u nastavku

Program potpora poljoprivredi 2016

Dokumentacija za prijavu

OBRAZAC ZAHTJEV ZA POTPORU + IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI