Kategorije
Gradski info Novosti

Prijava štete uslijed prirodne nepogode – mraz

Mole se svi građani Grada Ozlja da nastalu štetu prijave do srijede 05. svibnja 2021. godine na e-mail adresu grad.ozalj@ozalj.hr uz obavezan obrazac ili u prostorijama gradske uprave Grada Ozlja, Kurilovac 1.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – mraz

OBRAZAC