Kategorije
Gradski info

Poziv na dostavu ponuda – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupku jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/17, 4/18 i 6/19) te Odluke gradonačelnice o provedbi postupka jednostavne nabave za Gradnju nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj, KLASA: 406-09/21-01/07, URBROJU: 2133/05-02-21-01 od 27. srpnja 2021. godine, za nabavu radova Gradnju nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj, objavljuje:

Postupak jednostavne nabave – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj 

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Projekt – mapa 1

Projekt – mapa 2

Troškovnik

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

27/07/2021