Postupci

Mandat gradonačelnice Lidije Bošnjak

Izjava o popisu poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima


Mandat gradonačelnice Gordane Lipšinić

Popis poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa


JAVNA NABAVA

Izgradnja pristupne ceste i parkirališta kod DV Zvončić Ozalj       

Rok za dostavu ponuda je 19.07.2021. godine do 10:00 sati


Otvoreni postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

Izmjena dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

Troškovnik za opskrbu elelktričnom energijom

Zapisnik o javnom otvaranju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih površina na području Grada Ozlja

Odluka o objavi javnog natječaja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Javni natječaj


Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na području Grada Ozlja

Odluka o objavi javnog natječaja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Javni natječaj