Postupci

Popis poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

JAVNA NABAVA

Otvoreni postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

Izmjena dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom

Troškovnik za opskrbu elelktričnom energijom

Zapisnik o javnom otvaranju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja asfaltnih površina na području Grada Ozlja

Odluka o objavi javnog natječaja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Javni natječaj


Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na području Grada Ozlja

Odluka o objavi javnog natječaja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Javni natječaj