Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja

KLASA: 011-01/20-01/01
URBROJ: 2133/05-01-20 2
Ozalj, 26. svibnja 2020.g.Na temelju članka 10. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 1/20), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2020.g., utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/09) te njegove izmjene i dopune objavljene u ”Službenom glasniku” Grada Ozlja broj 1/13, 2/13, 6/13, 7/13 –pročišćeni tekst, 5/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst i 1/20).

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/20


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/18


Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 5/15


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 7/13 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 6/13

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/13

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/13


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 5/09