Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja

KLASA: 011-01/21-01/01
URBROJ: 2133/05-01-21-2
Ozalj, 08. ožujka 2021.g. Na temelju članka 16. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/21), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj 7. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021.g., utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst, 2/21).

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/21


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/20


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/18


Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 5/15


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 7/13 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 6/13

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/13

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/13


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 5/09