Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA