Kategorije
Gradski info

PODSJETNIK NA JAVNO SAVJETOVANJE

Poštovani građani Grada Ozlja,

Na javnom savjetovanju nalazi se Nacrt proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Naime, 2020. godina obilježena je pandemijom uzrokovanom virusom Covid-19 uslijed čega je otežano poslovanje svih gospodarskih subjekata u našem Gradu. Maksimalno moguću pomoć ponudili smo kao doprinos ublažavanju posljedica pandemije, posebice za vrijeme trajanja zabrane rada. Poduzetnike smo dijelom oslobodili plaćanja komunalne naknade, zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada, javnih površina, odgođena je naplata kamata, nisu se provodile prisilne naplate potraživanja, sve uz kontinuiranu dodjelu potpora u poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu. Kao direktnu pomoć svim građanima izdvajamo potpore za stipendiranje učenika i studenata, podmirivanje troškova produženog boravka u školi, sredstva za podizanje školskog standarda kroz ulaganja u našu osnovnu školu, financiranje radnih bilježnica i ostalog nastavnog materijala te prijevoza za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente, podmirivanje prehrane djece slabijeg socijalnog statusa, pomoći umirovljenicima za blagdane, sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima, ulaganja u Dom zdravlja, pomoć Županiji za ublažavanje posljedica pandemije. Podržali smo projekte iz kulture, civilnog društva i sporta bez smanjenja sredstava. Završili smo rekonstrukciju i dogradnju našeg vrtića, kontinuirano ulažemo u poslovnu zonu, vodovodni i kanalizacijski sustav te održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina.

I u narednom trogodišnjem razdoblju nastojat ćemo održati razinu ulaganja u komunalnu infrastrukturu i građevinsko uređenje Grada, javnu rasvjetu i nerazvrstane ceste kao i poticati daljnji razvoj poljoprivrede i turizma. Društveno smo i socijalno osjetljivi pa nastavljamo s ulaganjima u našu mladost, učenike i studente s područja našeg Grada, pomažemo umirovljenicima, kulturi i civilnom društvu.

Nacrt proračuna, na javnom savjetovanju, je do 06.11.2020. godine. Do tog datuma, svi prijedlozi i primjedbe na ovaj dokument, mogu se dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ozalj@ozalj.hr putem obrasca priloženog u dokument.

Nacrt proračuna nalazi se na slijedećoj poveznici https://ozalj.hr/grad/aktualna-savjetovanja/.

                                                                            Vaša gradonačelnica:

                                                                            mr.sc. Gordana Lipšinić