Pitanja i odgovori

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom dostavite na adresu elektronske pošte: grad.ozalj@ozalj.hr. Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Ozlja. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Nacrt Programa potpore u poljoprivredi Grada Ozlja za 2020
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Ozalj
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt prijedloga Programa potpora malog i srednjeg poduzetništva Grada Ozlja u 2020. godini
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Programa potpore turizam-2020
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Proračuna Grada Ozlja 2020.-2022.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju