Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o privremenom zatvaranju prometa za sva vozila na dijelu državne ceste D228

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 160A, Karlovac na temelju članka 57. i 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07), u postupku izdavanja suglasnosti za radnje i aktivnosti na dijelu javne ceste i u njenom zaštitnom pojasu, po zahtjevu stranke – STRABAG d.o.o., vezano za Ugovor s Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb za radove izgradnje novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe na dijelu državne ceste D228, zaprimljenog dana 01.09.2021. godine donose

Odluku o privremenog zatvaranja prometa za sva vozila