Kategorije
Novosti

Odbori i komisije u sastavu Gradskog vijeća Grada Ozlja

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

 

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije. Odbori imaju predsjednika/cu i četiri člana/ice, a komisije predsjednika/cu i dva člana/ice.

Popis odbora i komisija i njihovih članova

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor i imenovanje,
 3. Odbor za statut i poslovnik i normativnu djelatnost,
 4. Odbor za proračun i financije,
 5. Odbor za poljoprivredu,
 6. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
 7. Odbor za društvene djelatnosti,
 8. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo,
 9. Odbor za komunalne djelatnosti i imovinu,
 10. Odbor za turizam,
 11. Odbor za umirovljenike,
 12. Odbor za prostorno uređenje, promet i zaštitu okoliša,
 13. Odbor za branitelje Domovinskog rata,
 14. Odbor za sport.

[gview file=”http://www.excellentia.com.hr/ozalj2/wp-content/uploads/2013/12/odbori-i-komisije-2013.pdf”]