Kategorije
Novosti

Objava biračima za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja, Karlovačka županija temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19), donosi OBJAVU BIRAČIMA