Kategorije
Gradski info Novosti

OBAVIJEST – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Obavještavamo Vas da, prilikom predaje kandidacijskih lista političke stranke/političkih stranaka za članove/članice Vijeća mjesnih odbora, prijedlog kandidacijske liste i ovjerena očitovanja o prihvaćanju kandidature može dostaviti ovlašteni predstavnik političke stranke, odnosno ovlašteni predstavnik dviju ili više političkih stranaka, uz valjanu punomoć. Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prilikom predaje kandidacijskih listi za grupe birača, prijedloge i ovjerena očitovanja kandidata moraju osobno podnijeti i potpisati  prva po redu tri potpisnika kandidacijske liste.

Ako kandidacijsku listu predlažu birači, njezin naziv je ”kandidacijska lista grupe birača”. Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Podsjećamo da se prijedlozi za kandidacijske liste podnose Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 30. rujna 2022. do 24,00 sata.

S poštovanjem,

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE GRADA OZLJA