Kategorije
Gradski info

Javni poziv za sufinanciranje / financiranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2021. godini

JAVNI POZIV

Kategorije
Gradski info Novosti

Izmjena godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2021. godini

Izmjena godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2021. godini

Kategorije
Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 06. 10. 2021. godine. U prilogu poveznica:

https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2021-2022

Novost u ovoj školskoj godini je da su prijave isključivo u elektronskom obliku, te da se prijave poslane poštom ili drugim medijima neće uzimati u obzir. Sva dokumentacija kao i link za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenom linku.

Kategorije
Natječaji Novosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove i informatizaciju u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Novosti

DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik

Kategorije
Gradski info Novosti

PRIVREMENI VOZNI RED – PROMETOVANJE PREKO PODBREŽJA I JAŠKOVA

Slijedom novonastale situacije neminovno zbog prometovanja zaobilaznom cestom preko Podbrežja do Ozlja odnosno Jaškova dolazi do pomicanja pojedinih polaska te je privremeni vozni red slijedeći:

KARLOVAC-MAHIĆNO pruga-ZORKOVAC-PODBREŽJE-OZALJ:  06.15;  12.30

OZALJ-PODBREŽJE-ZORKOVAC-KARLOVAC : 06.45;  15.15

KARLOVAC-PODBREŽJE-OZALJ-JAŠKOVO:  12.30; 14.30

LEVKUŠJE-JAŠKOVO-OZALJ-PODBREŽJE-KARLOVAC: 06.35; 12.35; 13.10

Pored navedenih županijskih linija do administrativnih granica Grada Karlovca i Ozlja prometuje gradska linija do Mahićno pruge sa slijedećim polascima:

TRŽNICA-DONJE POKUPJE-MAHIČNO PRUGA: 05.40; 06.40; 09.15; 12.00; 13.40; 15.20; 19.15

MAHIČNO PRUGA-DONJE POKUPJE-TRŽNICA:06.00; 07.00; 07.25; 09.35; 12.20; 13.15 do A.K.; 14.00; 15.15; 15.45; 20.00

Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o privremenom zatvaranju prometa za sva vozila na dijelu državne ceste D228

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 160A, Karlovac na temelju članka 57. i 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07), u postupku izdavanja suglasnosti za radnje i aktivnosti na dijelu javne ceste i u njenom zaštitnom pojasu, po zahtjevu stranke – STRABAG d.o.o., vezano za Ugovor s Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb za radove izgradnje novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe na dijelu državne ceste D228, zaprimljenog dana 01.09.2021. godine donose

Odluku o privremenog zatvaranja prometa za sva vozila

Kategorije
Gradski info Novosti

Edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi u Županijskoj komori Karlovac

Od listopada se nastavlja sa ciklusom dvodnevnih edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi, koje organizira Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS).

Kako bi procijenili broj potencijalnih polaznika i na temelju njega zatražili i utvrdili termin edukacije u Županijskoj komori Karlovac, pozivamo vas da nas o svojem interesu, odnosno o broju zainteresiranih polaznika obavijestite do petka, 17. rujna na adresu vsecen@hgk.hr 

Podsjećamo da prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) od 3. prosinca 2019. godine sve tvrtke/obrti i ostale pravne i fizičke osobe koje pružaju turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma moraju angažirati ili imati zaposlenu osobu s odgovarajućim domaćim ili stranim uvjerenjem, odnosno certifikatom kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja pojedine aktivnosti. Više informacija na: https://www.hgk.hr/odjel-turizam/turisticke-usluge-aktivnog-i-pustolovnog-turizma-popis-aktivnosti

Cijena sudjelovanja za tvrtke članice HGK iznosit će 150,00 kuna po polazniku, a za obrte, fizičke osobe i druge nečlanice HGK 300,00 kuna po polazniku. Cijena uključuje cjelodnevni program predavanja u trajanju od dva dana, završnu provjeru znanja te dobivanje uvjerenja o pohađanju.

Kategorije
Gradski info

Popis stanovništva u slučaju odsutnosti građana

Obzirom da će dio građana biti odsutan iz svojih domova za vrijeme popisa stanovništva, moguće je kontaktirati Grad Ozalj putem e-mail adrese: grad.ozalj@ozalj.hr ili na telefonski broj 047/731-400; 047/731-066 te ostaviti brojeve mobitela ili telefona. Vaše podatke proslijedit ćemo Državnom zavodu za statistiku koji će vas povratno kontaktirati i dogovoriti s vama način na koji ćete se moći popisati.

Kategorije
Gradski info

OBAVIJEST O ZATVARANJU MOSTA U GORNJEM POKUPJU

Poštovani građani,

Prema informacijama dobivenim od Hrvatskih cesta d.o.o., Ispostava Karlovac, obavještavamo Vas da će se most u Gornjem Pokupju od sutra, dana 15.09.2021. godine u 09:00 sati zatvoriti za sav promet, osim za pješake.