Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA U GRADU OZLJU

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja na radna mjesta:
VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

i

VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA – VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

OPIS POSLOVA – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE