Kategorije
Natječaji Novosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 11. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – određeno, puno radno vrijeme

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – određeno, puno radno vrijeme

Natječaj – Pomagač u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju (m/ž) – određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – određeno, puno radno vrijeme

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 11. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

Natječaj – Logoped (m/ž) – određeno, nepuno radno vrijeme