Kategorije
Gradski info Natječaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. srpnja 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – Odgojitelj predškolske djece – puno radno vrijeme

NATJEČAJ – Odgojitelj predškolske djece – nepuno radno vrijeme

NATJEČAJ – Pomagač u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju

NATJEČAJ – Spremačica

NATJEČAJ – Pomoćna kuharica

NATJEČAJ – Pralja