Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ozlja na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE

OPIS POSLOVA