Kategorije
Gradski info Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši referent za opće poslove i informatizaciju

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja na radno mjesto – VIŠI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I INFORMATIZACIJU – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

VIŠE…

OPIS POSLOVA