Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj na 4. sjednici održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je odluku o objavi

NATJEČAJ – imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj